Potřebujete poradit, jakou knihu vybrat? Nebojte se nám napsat nebo zavolat

RECENZE: Péče o koně bez chyb a omylů

95-1„Mýlit se je lidské, ale setrvávat v omylu je bláznovstvím.“ Tímto poselstvím kniha jasně sděluje nebýt pohodlnými, změnit zažité stereotypy a snažit se na svět dívat koňskýma očima. Předmětem studia této knihy je nejen ustájení, ale management koní jako takový z pohledu moderních etologických poznatků. Kniha naráží na zastaralé metody chovu koní, jejich chyby a nedostatky, na oplátku nabízí jejich alternativu pro spokojenější koňský život. Protože co víc si přát?

V 18 kapitolách se Romo Schmidt věnuje problematice ustájení koní z pohledu své více než 40leté zkušenosti s jejich chovem. Kapitoly nejsou očíslované, jsou uvedené nadpisem a podnadpisem, který specifikuje, o čem pojednávají. Tento způsob členění obsahu ve mně vyvolává zmatek a ztrátu orientace v obsahu.

 Zmírnění alergií a dalších "nočních můr" majitelů koní

Největší přínos této knihy vidím ve zpracování témat, kterým mnoho autorů doposud nevěnovalo pozornost, již si svou závažností zasluhují. Abych byla konkrétní – alergie. Headshaking, letní vyrážka, kontaktní alergie nebo tzv. alergie na slunce jsou bez nadsázky nočními můrami. Romo příliš nezkoumá jejich fyziologii nebo veterinární léčbu, ale řeší zásadní opatření, která mohou alergické projevy zmírnit.

„Alergií se vyskytuje stále více, což platí i u koní. Mnoho alergických koní strádá ale zbytečně, protože podmínky ustájení nejsou přizpůsobené jejich specifickým problémům. Proč? Protože alergie ještě nebyla diagnostikovaná nebo není vůle ji diagnostikovat?“

Bezpečnost až na prvním místě

O jedovatých rostlinách na pastvě se píše často, nejen v encyklopediích. Kdo se ale podrobněji věnoval požáru a žhářství? Romo ano a velmi podrobně. Vzhledem k letošnímu suchu a nedávné tragédii v Apolence považuji sdělené informace za know-how jak podobným nehodám předejít. Je mi až úzko z toho, když si představím, jak často jsou k vidění kováři svářící v stájové uličce nebo jezdci kouřící v bezprostřední blízkosti uskladněné slámy. A co teprve riziko samovznícení uskladněného sena nebo zkrat elektrických kabelů? Vyhlašme konec nezodpovědnému chování!

„Požár stáje je noční můrou každého majitele koní. Přesto se účinnou ochranou proti vzniku požáru nikdo příliš nezabývá. Každý věří, že taková katastrofa se v jeho stáji nemůže stát. Je to ale nebezpečně chybné vyhodnocení situace, které se vymstí se vší silou, když je stáj v plamenech. Potom už je většinou pozdě.“

Geopatogenní zóny           

Mezi další témata, kterým se v knize věnuje prostor, patří mimo jiné: problematika složení travního porostu pastvin, kontroverzní krmení ovsem, elektrický ohradník jako stresový faktor nebo geopatogenní zóny a jejich údajné působení na koňské zdraví.

 Plusy a mínusy
+ zpracování témat, kterým se dosud mnoho autorů nevěnovalo
+ odborně sdělené informace
- Grafická úprava knihy a optické členění textu
- Odkazy v textu na německou legislativu

Pro mě jako pro čtenářku roste hodnota knihy s novými poznatky, které mi její čtení přináší. V tomto ohledu Péči o koně bez chyb a omylů hodnotím pomyslnými pěti hvězdičkami z pěti. Informace obsažené v textu jsou věcné a dobře srozumitelné. Přiměly mě k zamyšlení nad tím, jak ještě více zlepšit management ustájení svých koní, co mohu vyladit, popř. zařídit jinak s ohledem na maximální blaho svých koní. Na druhou stranu špatná orientace v textu a neustálé odkazování autora na německé zákony mě při četbě rušily. Myslím si, že kniha je vhodnou literaturou pro již „ostřílené“ chovatele, neboť rozšiřuje obzory a předpokládá základní znalosti v chovu koní.

Magdaléna Havlíčková


95-1Kniha Péče o koně bez chyb a omylů je na e-shopu www.konskeknihy.cz k dostání ZDE.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.